Jeżeli jesteś użytkownikiem bonów z logo Cheque Dejeuner w tym miejscu znajdziesz niezbędne informacje, przydatne na co dzień w korzystaniu z bonów.
Szybko znajdziesz placówki w których będziesz mógł zrealizować bony. Będziesz mógł również zgłosić nam swoje propozycje na nowe miejsca do akceptacji bonów, a także poinformować nas o wszelkich problemach i uwagach napotkanych przy akceptacji.