Fundacja Siepomaga powstała, by osiągać to, co na pierwszy rzut oka wydaje się niemożliwe. Fundacja Siepomaga ratuje życie i zdrowie, które wyceniono na kwoty niemożliwe do osiągnięcia przez Potrzebujących.

Up Bonus wspiera
Fundację Siepomaga

]

[

Więcej o Fundacji Siepomaga

Siepomaga to wyjątkowe miejsce,

w którym...

Dba się o bezpieczeństwo Twoich darowizn. Wszystkie zbiórki na Siepomaga.pl są zweryfikowane, a środki wydatkowane w przejrzysty sposób.

Dba się o bezpieczeństwo Twoich darowizn.

Oddany zespół Opiekunów czuwa nad zbiórkami, które uruchamiane są nawet w klika godzin.

Potrzebujący najszybciej znajdują pomoc

Informacje dla Pomagaczy
Informacje dla Potrzebujących

Kontakt

tel.: 22 575 07 77

kontakt@openbenefit.pl

Bonus Systems Polska S.A.

ul. Dywizjonu 303
01-470 Warszawa

© 2019 Bonus Systems Polska Spółka Akcyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Kapitał Akcyjny 17 617 380 PLN w pełni opłacony Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Nr KRS 0000136922; NIP: 522-26-55-307