Kontakt

bonus-mini

Wola Court, ul. Górczewska 124
01-460 Warszawa
Infolinia biznesowa dla klientów tel.: 22 575 07 00

Infolinia dla użytkowników rozwiązań tel.: 22 575 07 77
fax.: 22 575 07 78

Pytania odnośnie bonów, kart i sieci akceptującej: bonus@upbonus.pl
współpraca marketingowa email: marketing@upbonus.pl

Up Bonus to wspólny znak towarowy spółek o poniższych danych rejestrowych:

Bonus Systems Polska Spółka Akcyjna
Nr KRS 0000136922
NIP: 522-26-55-307
REGON: 015231966
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Infolinia: 22 575 07 77
fax.: 22 575 07 78

Chèque Déjeuner Sp. z o.o.
Nr KRS: 0000025255
NIP: 5252035928
REGON: 012930511
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Infolinia: 801 014 910
fax.: 22 533 42 78