Dotacje z UE

Informujemy, że uzyskaliśmy dofinansowanie w celu „Wspierania wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B”
Zapytanie ofertowe Protokół wybrania wykonawcy
Zapytanie ofertowe nr 1/H/2012 Zapytanie ofertowe nr 1/H/2012
Zapytanie ofertowe nr 2/H/2012 Zapytanie ofertowe nr 2/H/2012
Zapytanie ofertowe nr 3/H/2012 Zapytanie ofertowe nr 3/H/2012
Zapytanie ofertowe nr 4/H/2012 Zapytanie ofertowe nr 4/H/2012
Zapytanie ofertowe nr 5/H/2012 Zapytanie ofertowe nr 5/H/2012
Zapytanie ofertowe nr 6/H/2012 Zapytanie ofertowe nr 6/H/2012
Zapytanie ofertowe nr 7/H/2012 Zapytanie ofertowe nr 7/H/2012
Zapytanie ofertowe nr 8/H/2012 Zapytanie ofertowe nr 8/H/2012
Zapytanie ofertowe nr 9/H/2012 Zapytanie ofertowe nr 9/H/2012
Zapytanie ofertowe nr 10/H/2012 Zapytanie ofertowe nr 10/H/2012
Zapytanie ofertowe nr 11/H/2012
Zapytanie ofertowe nr 12/H/2012 Zapytanie ofertowe nr 12/H/2012
Zapytanie ofertowe nr 13/H/2012 Zapytanie ofertowe nr 13/H/2012
Zapytanie ofertowe nr 14/H/2012 Zapytanie ofertowe nr 14/H/2012
Zapytanie ofertowe nr 15/H/2012 Zapytanie ofertowe nr 15/H/2012
Zapytanie ofertowe nr 16/H/2012 Zapytanie ofertowe nr 16/H/2012
Zapytanie ofertowe nr 17/H/2012 Zapytanie ofertowe nr 17/H/2012
Zapytanie ofertowe nr 18/H/2012 Zapytanie ofertowe nr 18/H/2012
Zapytanie ofertowe nr 19/H/2012 Zapytanie ofertowe nr 19/H/2012
Zapytanie ofertowe nr 20/H/2012 Zapytanie ofertowe nr 20/H/2012
Zapytanie ofertowe nr 21/H/2012 Zapytanie ofertowe nr 21/H/2012
Zapytanie ofertowe nr 22/H/2012 Zapytanie ofertowe nr 22/H/2012
Zapytanie ofertowe nr 23/H/2012 Zapytanie ofertowe nr 23/H/2012
Zapytanie ofertowe nr 24/H/2012 Zapytanie ofertowe nr 24/H/2012
Zapytanie ofertowe nr 25/H/2012 Zapytanie ofertowe nr 25/H/2012
Zapytanie ofertowe nr 26/H/2012 Zapytanie ofertowe nr 26/H/2012
Zapytanie ofertowe nr 27/H/2012 Zapytanie ofertowe nr 27/H/2012