Administratorem danych osobowych jest Bonus Systems Polska SA z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Dywizjonu 303 numer 139 lokal 137, kod pocztowy
01-470  Z administratorem można się skontaktować poprzez adres e-mail: odo@upbonus.pl  lub pisemnie na adres siedziby. W Bonus Systems Polska SA został wyznaczony Inspektor ochrony danych, z którym można skontaktować się w sprawach związanych z przetwarzaniem danych poprzez email iod@upbonus.pl

Przetwarzając Twoje dane osobowe działamy w ramach prawnie uzasadnionego interesu jakim jest konieczność przetwarzania danych w celu odpowiedzi na Twoje zapytanie dotyczące funkcjonalności Twojego konta
na platformie prowadzonej przez  Bonus Systems Polska SA lub karty obsługiwanej przez Bonus Systems Polska S.A. oraz w celu obsługi procesu reklamacyjnego i informacyjnego w zakresie korzystania z karty.
Zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych zwanego RODO, daje nam to podstawę prawną do przetwarzania danych w oparciu
o art 6 ust. 1 lit. f) RODO

Dane te będą przechowywane przez okres 6 lata od zakończenia obowiązywania programu benefitów, w ramach którego wydawana jest karta.

Dostęp do Twoich danych osobowych mogą mieć upoważnieni pracownicy
Up Bonus oraz usługodawcy, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji usług świadczonych dla Bonus Systems Polska SA, w szczególności firmy obsługujące naszą infolinię, świadczące obsługę techniczną karty, systemy informatyczne,
– przy czym takie podmioty przetwarzają dane jako podwykonawcy, na podstawie umowy z Bonus Systems Polska SA i wyłącznie zgodnie z jej poleceniami.

Przysługuje Ci prawo do: dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo
do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. W celu skorzystania z tych praw skontaktuj się z Bonus Systems Polska SA  wykorzystując w tym celu dane kontaktowe podane we wstępie. Ponadto, przysługuje Ci prawo wniesienia skargi na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez Bonus Systems Polska SA  do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Przekazanie nam danych jest dobrowolne. Jeżeli prosimy o ich podanie oznacza to, że są one nam niezbędne, abyśmy mogli udzielić odpowiedzi na Twoje zapytanie lub reklamację.

 

Administratorem danych osobowych jest Bonus Systems Polska SA z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Dywizjonu 303 numer 139 lokal 137, kod pocztowy
01-470  Z administratorem można się skontaktować poprzez adres e-mail: odo@upbonus.pl  lub pisemnie na adres siedziby. W Bonus Systems Polska
SA został wyznaczony Inspektor ochrony danych, z którym można skontaktować się w sprawach związanych z przetwarzaniem danych poprzez email iod@upbonus.pl

Przetwarzając Twoje dane osobowe działamy w ramach prawnie uzasadnionego interesu jakim jest konieczność przetwarzania danych w celu odpowiedzi na Twoje zapytanie dotyczące oferty lub współpracy z Bonus Systems Polska SA lub w celu realizacji  Twojego zamówienia złożonego za pośrednictwem infolinii. Zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych zwanego RODO, daje nam to podstawę prawną do przetwarzania danych w oparciu o art 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Dane te będą przechowywane przez okres niezbędny do udzielenie odpowiedzi lub realizacji Twojego zamówienia.

Dostęp do Twoich danych osobowych mogą mieć upoważnieni pracownicy
Up Bonus oraz usługodawcy, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji usług świadczonych dla Bonus Systems Polska SA, w szczególności firmy obsługujące naszą infolinię, systemy informatyczne, firmy którym zlecono wysyłanie informacji handlowych – przy czym takie podmioty przetwarzają dane jako podwykonawcy, na podstawie umowy z Bonus Systems Polska SA i wyłącznie zgodnie z jej poleceniami.

Przysługuje Ci prawo do: dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo
do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. W celu skorzystania z tych praw skontaktuj się z Bonus Systems Polska SA  wykorzystując w tym celu dane kontaktowe podane we wstępie. Ponadto, przysługuje Ci prawo wniesienia skargi na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez Bonus Systems Polska SA  do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Przekazanie nam danych jest dobrowolne. Jeżeli prosimy o ich podanie oznacza to, że są one nam niezbędne, abyśmy mogli udzielić odpowiedzi
na Twoje zapytanie lub zrealizować zamówienie.