12/12/2018

Wyróżnienie dla Platformy Openbenefit w konkursie „Laur Innowacyjności 2018”

VIII LAUR INNOWACYJNOŚCI IM. ST. STASZICA

 

Krótka relacja z wydarzenia

7 listopada br. W Domu Technika NOT, odbyła się uroczysta Gala „Laur Innowacyjności 2018”.
Podczas Gali wręczono Złote, Srebrne i Brązowe Laury oraz wyróżnienia przyznane przez Kapitułę Konkursu 23 podmiotom naukowym i gospodarczym w 9 kategoriach.

W Gali wzięli udział m.in. Sławomir Mazurek – podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska, Małgorzata Szczepańska – Dyrektor Departamentu Programów Wsparcia Innowacji i Rozwoju
w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju oraz władze FSNT-NOT z prezes Ewą Mańkiewicz-Cudny na czele.

Cel i organizator konkursu 

Celem Konkursu „Laur Innowacyjności 2018” jest promocja innowacyjnych produktów, technologii i usług, a także innych rozwiązań mających innowacyjny charakter.
Organizatorem Konkursu „Laur Innowacyjności” jest Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelna Organizacja Techniczna, a realizatorem Zakład Usług Technicznych Rady Stołecznej NOT.

 

Generalnym Sponsorem VIII edycji Konkursu był KGHM Polska Miedź S.A..
Głównym Sponsorem VIII edycji Konkursu był System Gazociągów Tranzytowych EuRoPol GAZ s.a.
EuRoPol GAZ s.a. jest właścicielem polskiej części gazociągu tranzytowego Jamał – Europa, jednej z najbardziej zaawansowanych i największych inwestycji energetycznych w Europie przełomu XX i XXI wieku. Polskim odcinkiem gazociągu jamalskiego o długości ok. 684 kilometrów przesyłany jest gaz ziemny na potrzeby odbiorców krajowych i zagranicznych. EuRoPol GAZ s.a. spełnia najwyższe wymagania w zakresie transportu gazu i utrzymania infrastruktury technicznej polskiego odcinka gazociągu jamalskiego.

Wyróżnienie dla Up Bonus

W ósmej edycji konkursu, przeprowadzonej w 2018 r, uznanie Kapituły Konkursowej obradującej pod przewodnictwem dr hab. inż. Tadeusza Pawłowskiego, prof. PIMR wiceprezesa Zarządu Głównego FSNT-NOT, znalazły 23 projekty w 9 kategoriach. Znaleźliśmy się wśród Laureatów konkursu ,,Laur Innowacyjnosci 2018″

Bonus Systems Polska S.A otrzymało wyróżnienie w kategorii
Usługi i inne rozwiązania innowacje o charakterze społeczno–gospodarczym,
przyznane dla “Platformy Openbenefit” 

      

Więcej szczegółów na temat konkursu znajduje się na stronie: www.laurinnowacyjnosci.pl