Youssef Achour, nowy prezes i dyrektor generalny grupy Up

Na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się 22 czerwca 2019 roku, pracownicy i współpracownicy Spółdzielni wybrali nową Radę Dyrektorów na czele której stanął Youssef Achour.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółdzielni Up odbyło się w Gennevilliers w dniu 22 czerwca 2019 roku.
685 pracowników i kooperantów wybrało nową Radę Dyrektorów składającą się z 8 kobiet i 8 mężczyzn o zróżnicowanym i uzupełniającym się zakresie doświadczeń zarówno we Francji jak i w biznesie międzynarodowym.

Następnie członkowie zarządu odbyli swoje pierwsze posiedzenie zarządu podczas którego decyzją większości wybrali  Youssefa Achoura na czwartego Prezesa i Dyrektora Generalnego spółdzielni od 1964 r. Do momentu wyboru Youssef Achour był dyrektorem zarządzającym regionu Europy śródziemnomorskiej, a wcześniej dyrektorem zarządzającym we Francji.

Grupa Up obchodzi w tym roku 55-lecie istnienia i jest dumna z kontynuowania i przyspieszania realizacji swojego strategicznego projektu, który w innowacyjnym konkurencyjnym środowisku łączy kwestie gospodarcze, społeczne, społeczne i środowiskowe z korzyścią dla swoich klientów i interesariuszy.

„Po 20 latach zaangażowania w Up jestem dumny, że mogę kontynuować kolektywną dynamikę zapoczątkowaną ponad pół wieku temu i poświęconą rozwojowi i trwałemu sukcesowi tak innej grupy”. Youssef Achour, prezes i dyrektor generalny grupy Up

Biografia Youssefa Achoura

Po ukończeniu studiów podyplomowych z Zarządzania i Finansów na Uniwersytecie Paris XIII Youssef Achour, lat 57, rozpoczął karierę na stanowiskach finansowych w organizacjach takich jak CNIT La Défense, Les Éditions La Découverte i Caisse des Dépôts et Consignations.
Dołączył do grupy Up w 1999 roku, aby pracować z najwyższym kierownictwem nad rozwojem i dywersyfikacją biznesu. Na różnych stanowiskach kierowniczych do 2008 roku odpowiadał za strategię zmian technologicznych. W 2008 roku został Dyrektorem Zarządzającym francuskiego biznesu, z wyłączeniem voucherów przedpłaconych. W 2014 roku Youssef Achour został mianowany Dyrektorem Zarządzającym na Francję, a następnie w 2017 roku Dyrektorem Zarządzającym na obszar Europy Śródziemnomorskiej (Włochy, Hiszpania, Portugalia, Maroko, Tunezja).
Youssef Achour był członkiem zarządu grupy Up od 2007 roku i nadal odgrywa aktywną rolę w organizacjach wolontariackich działających na rzecz integracji społecznej młodych ludzi z okolic o niekorzystnej sytuacji, populacji imigrantów i kobiet odizolowanych.

Źródło: https://groupe.up.coop/en/our-news/youssef-achour-new-president-ceo-of-the-group-up

Facebook
LinkedIn

Zapytaj o rozwiązania
dla Marketingu & Sprzedaży

Chcesz porozmawiać
o naszych rozwiązaniach dla Twojej firmy?

Zostaw nam swój numer telefonu - oddzwonimy!