Youssef Achour, Nowy Prezes i Dyrektor generalny Grupy Up

Youssef Achour, nowy prezes i dyrektor generalny grupy Up Na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się 22 czerwca 2019 roku, pracownicy i współpracownicy Spółdzielni wybrali nową Radę Dyrektorów na czele której stanął Youssef Achour. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółdzielni Up odbyło się w Gennevilliers w dniu 22 czerwca 2019 roku.685 pracowników i kooperantów wybrało nową Radę […]