Kontakt

bonus-mini

 

Wola Court, ul. Górczewska 124
01-460 Warszawa

Infolinia biznesowa dla klientów tel.:
22 575 07 00

Infolinia dla użytkowników rozwiązań tel.:
22 575 07 77 fax.: 22 575 07 78

Pytania odnośnie bonów, kart i sieci akceptującej: bonus@upbonus.pl

Współpraca marketingowa email: marketing@upbonus.pl

Up Bonus to wspólny znak towarowy spółek o poniższych danych rejestrowych:

Bonus Systems Polska Spółka Akcyjna

Nr KRS 0000136922
NIP: 522-26-55-307
REGON: 015231966
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Infolinia: 22 575 07 77
fax.: 22 575 07 78

Chèque Déjeuner Sp. z o.o.


Nr KRS: 0000025255
NIP: 5252035928
REGON: 012930511
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Infolinia: 801 014 910
fax.: 22 533 42 78

Skontaktuj się z nami

Wpisz wiadomość:

Administratorem danych osobowych podanych na formularzu jest Bonus Systems Polska S.A. (dalej „Bonus”) z siedzibą w Warszawie,
przy ul. Górczewskiej 124, 01-460 Warszawa

więcej

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres e-mail: odo@upbonus.pl lub pisemnie na adres wskazany powyżej.
W Bonus został wyznaczony Inspektor ochrony danych, z którym można skontaktować się w sprawach związanych z przetwarzaniem danych poprzez e-mail: iod@upbonus.pl.

2. Zebrane dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z realizacją odpowiedzi na otrzymane zapytanie. Podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Bonus,
o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO).

3. Dane będą przetwarzane również, w celach przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną przez Bonus, w przypadku wyrażenia dodatkowej zgody w poniższym oświadczeniu – podstawą
prawną przetwarzania danych jest w tym wypadku zgoda na ich przetwarzanie, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

4. Dane przetwarzane w celu realizacji odpowiedzi na zapytanie będą przechowywane w celach archiwalnych przez okres 12 miesięcy od momentu jej przesłania, a w przypadku wyrażenia zgody na
przesyłanie informacji handlowych do momentu jej wycofania.

5. Zebrane dane mogą być udostępniane innym kontrahentom Bonus w celach realizacji zaproponowanych usług. Dane mogą być przekazywane również podmiotom przetwarzającym dane osobowe na
zlecenie Bonus, w tym m.in.: obsługującym systemy informatyczne, prowadzącym zewnętrzne archiwa dokumentacji oraz podmiotom, którym zlecono wysyłanie informacji handlowych;
przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Bonus i wyłącznie zgodnie z jej poleceniami.

6. Każdej osobie przysługuje prawo: dostępu do swoich danych, żądania ich sprostowania, ich usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
jak również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Każda osoba, która wyraziła dodatkową zgodę na przetwarzanie danych, ma prawo ją wycofać w dowolnym
p momencie. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Bonus (dane kontaktowe wskazane powyżej).

7. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przesłania odpowiedzi na zapytanie lub przesłanie informacji handlowej.

Jeśli chcesz otrzymywać od nas informację handlowe prosimy o zaznaczenie poniższej zgody oraz wskazanie kanału komunikacji:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach otrzymywanie informacji handlowych, za pomocą:

wiadomości elektronicznej (e-mail, SMS/MMS, serwisy internetowe, w tym portale społecznościowe)

połączenia głosowe (rozmowa telefoniczna, komunikat głosowy IVR )